Bij deze een oproep van het bestuur aan de leden om het lidgeld voor 2014 over te maken.

Graag wil ik jullie vragen , voor diegene die het nog niet gedaan hebben, aan de lidgelden te denken. Deze zouden we graag voor 15 januari betaald zien. Jullie mogen storten op BE67 9790 8251 6487 op naam van de BDVSC 30€ voor een piloot en 25€ voor een Duo

YCC Belgium - BDVSC